O nama / Katalog - Shura Publikacije

Shura Publikacije
poduzeće za izdavaštvo, istraživanje i konzalting
Pobri, Ulica Dragi 22, 51 211 Matulji - Opatija, Hrvatska
Mob: +385 (0)92 110 55 11 / Tel: +385 (0)51 70 91 29
Go to content
O nama

Osnovna orijentacija izdavačkog programa Shura Publikacija je uspostavljanje kulturološkog idejnog mosta između Hrvatske i Balkana, sa Mediteranom i Europom.

Razlog ove orijentacije je povijesno uvjetovan kulturno-politički diskontinuitet, koji za posljedicu ima teškoće u razumijevanju kultura.
Njihovo je susretanje sada više ekskluzivističko i elitističko, a manje je postalo dijelom svakodnevne kulture građana Europe.
Stoga je cilj ove izdavačke kuće prevesti takve naslove koji nam približavaju kulturološki, tehnološki i idejno Europu i njene narode, odnosno način života. To je izbor djela, ne kapitalnih, nego kapilarnih, onih koja odražavaju promjene u svakodnevnici europskog načina života (kao što će biti prikazano u izboru prvih prijevoda).
S druge pak strane, Europa ne razumije naš način života, razmišljanja, naše strahove, sustezanja i stavove. Stoga ćemo na europske jezike prevoditi djela i rasprave naših autora, kao i onih iz susjednih nam zemalja.
Jednom riječju program se zasniva na prožimanju kultura i promociji suvremenih vrijednosti i ideja na kojima je naslonjen i koncept moderne Europe.
Tip literature koji će u tom smislu biti publiciran jeste praktična psihološka literatura, teorije komuniciranja, politička sociologija , istraživanja pokreta i participacije građana u upravljanju zajednicom, globalizacija-nove tehnologije i posljedice i dr.
Sa hrvatskog i susjednih jezika prevođenje obuhvaća političke i kulturološke eseje, svjedočanstva , te druga originalna autorska djela
Radi ostvarivanja ovakvog programa izdavač uspostavlja suradnju sa sličnim izdavačima u Europi i na Balkanu, kako bi razmjenjivali copy-rights, plasirali i obogaćivali svoju produkciju, te pružali međusobnu podršku.
Svaka je knjiga svojevrstan projekt, tj. praćena je bilo izložbom, bilo prezentacijom, edukativnom radionicom ili sličnim kulturnim događajem.
Katalog

Preuzmite katalog Shura Publikacija
O Shuri Dumanić
Shura (Šuhreta) Dumanić vlasnica je izdavačke kuće Shura Publikacije. Rođena je u prosincu 1948. u Doboju (BiH), osnovnu i srednju školu završila je u Tuzli, novinarstvo diplomirala na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, a magistrirala na FPN u Sarajevu. Tromjesečnu specijalizaciju na temu "Globalizacija i identitet" završila je 2000-te godine na Univerzitetu u Frankfurtu.

Već drugo desetljeće aktivna je u mirovnim, ženskim i u organizacijama za ljudska prava ("Peacemaker human-righter and feminist fighter"). Trenerica u području participacije žena u politici i izgradnje kulture nenasilja. Vodi radionicu za radioničku edukaciju "Vještine" i vlastitu izdavačku kuću. Majka dvoje djece, živi u Opatiji.
Title
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Back to content